ประวัติ

กิจการของเราก่อตั้งขึ้นในปี 2010 ในฐานะบริษัทตัวแทนรับจัดการขนส่งสินค้าทางทะเล โดยให้บริการในเส้นทางการค้าระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกาเป็นหลัก มีคณะผู้ก่อตั้งประกอบด้วย คุณนันท์มนัส วิทยศักดิ์พันธ์ คุณอรชพร วิทยศักดิ์พันธ์และคุณกวิล กฤษเจริญ และเริ่มต้นดำเนินธุรกิจในชื่อ Sino Connections Logistics

จากการเติบโตและขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เรามีการพัฒนาบริการใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของลูกค้า รวมถึงสภาพอุตสาหกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เรามีฐานลูกค้าและผลิตภัณฑ์การบริการที่กว้างขวางและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น จึงนำมาสู่การปรับภาพลักษณ์องค์กรใหม่ในปี 2021 ภายใต้ชื่อ Sino Logistics Corporation (Sino Logistics)

ด้วยเครือข่ายการบริการที่มีความครอบคลุม องค์ความรู้ และความชำนาญในภาคอุตสาหกรรมเฉพาะที่สั่งสมต่อเนื่องกันมาอย่างยาวนาน Sino Logistics พร้อมแล้วที่จะมอบบริการขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์คุณภาพระดับโลกแก่ลูกค้าและคู่ค้า ภายใต้การบริการที่ใส่ใจต่อทุกความต้องการของคุณอย่างสม่ำเสมอ

ลำดับเหตุการณ์สำคัญ

วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ

วิสัยทัศน์องค์กร

การเติบโตอย่างยั่งยืนคือหัวใจในการดำเนินธุรกิจของเรา เรามุ่งมั่นพัฒนา Sino Logistics Corparation เพื่อช่วยเหลือลูกค้าของเราในการดำเนินงานทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับสากล

โดยครอบคลุมตั้งแต่การให้คำปรึกษาด้านซัพพลายเชน การรวบรวมและกระจายสินค้า รวมไปถึงบริการด้านโลจิสติกส์ระดับแถวหน้าของวงการ เพราะเราต้องการให้คุณมั่นใจได้ว่าทุกความต้องการด้านโลจิสติกส์ของคุณจะได้รับการตอบสนองด้วยความพึงพอใจสูงสุด

พันธกิจของเรา

ที่ Sino Logistics เราเชื่อมั่นในความเป็นมืออาชีพ ความมีประสิทธิภาพ และความเท่าเทียม ความปรารถนาในการมอบบริการด้านโลจิสติกส์คุณภาพสูงของเรานั้นมาพร้อมความมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร

ยิ่งไปกว่านั้น เรายังปรับปรุงองค์กรให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของตลาดอย่างต่อเนื่อง เพราะเราต้องการสร้างสรรค์มูลค่าที่เหนือกว่าให้กับผู้ลงทุน และกำหนดมาตรฐานใหม่ๆ

โครงสร้างองค์กรและธุรกิจ

โครงสร้างองค์กร

โครงสร้างธุรกิจ

คณะกรรมการและผู้บริหารองค์กร

คณะผู้บริหารของมีความเชี่ยวชาญและมากประสบการณ์ในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ทำให้ Sino Logistics สามารถมอบบริการที่ยอดเยี่ยม เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อยู่เสมอ

คณะกรรมการบริษัท

คณะอนุกรรมการ

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริการจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะผู้บริหารและฝ่ายบริหารจัดการ

บริษัทในเครือ

ความรับผิดชอบทางสังคม

จริยธรรมทางธุรกิจ

จริยธรรมทางธุรกิจ

ในฐานะผู้ให้บริการโลจิสติกส์ระดับสากล เรามีความเชื่อมั่นในการดำเนินการตามหลักจริยธรรมทางธุรกิจระดับสูงสุดในทุกแง่มุมของการดำเนินธุรกิจ เราจึงให้ความสำคัญอย่างยิ่งยวดต่อความถูกต้องและความโปร่งใส

ทุกๆ อย่างที่เราทำจึงล้วนอยู่ในกรอบของความเป็นมืออาชีพ ความมีประสิทธิภาพ และความเท่าเทียม ซึ่งส่งผลให้เราได้รับความไว้วางใจจากทั้งลูกค้า พนักงาน และผู้ที่มีส่วนได้เสียในฐานะผู้ให้บริการโลจิสติกส์ที่มอบความอุ่นใจให้กับพวกเขาอย่างเสมอมา

บรรษัทภิบาล

บรรษัทภิบาล

ที่ Sino Logistics Corporation กิจกรรมและการดำเนินการทุกอย่างล้วนเชื่อมโยงต่อกันและส่งผลถึงกัน ไม่ว่าจะเป็นการจ่ายผลตอบแทนและการจัดการความเสี่ยง การดูแลบุคลากรและการรายงานแนวทางการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม หรือแม้กระทั่งผลต่อสิ่งแวดล้อมที่มาจากการดำเนินงานของบริษัทเองก็ตาม ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนสามารถส่งผลต่อความสำเร็จและความมั่นคงของลูกค้า บุคลากร และนักลงทุนของเรา

เรามีความมุ่งมั่นในการวางรากฐานองค์การที่มั่นคงเพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า และในขณะเดียวกันก็สร้างวัฒนธรรมการทำงานที่เปิดกว้างเพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ให้กับองค์กรและลูกค้า

ความยั่งยืน

ความยั่งยืน

การเติบโตอย่างยั่งยืนถือเป็นหนึ่งในแนวทางหลักสำหรับการดำเนินธุรกิจของ Sino Logistics Corporation นอกจากนี้ เรายังมีพันธกิจในการมอบบริการและการปฏิบัติการอย่างปลอดภัยและมีความรับผิดชอบอีกด้วย

สำหรับพวกเรา ความยั่งยืนไม่ได้เป็นเพียงคำมั่นสัญญาในการบริหารจัดการซัพพลายเชนอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และจำกัดปริมาณรอยเท้าคาร์บอนให้ต่ำที่สุดหรือขจัดทิ้งโดยสิ้นเชิงเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงทัศนคติในการทำงานอย่างเป็นระบบเพื่อยกระดับผลประโยชน์ที่ธุรกิจของเราจะมอบให้กับผู้คน สังคม และสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

ชุมชนสัมพันธ์

ชุมชนสัมพันธ์

เราเชื่อมั่นว่าการดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบทางสังคม (CSR) ถือเป็นองค์ประกอบสำคัญต่อการเติบโตอย่างมั่นคงของธุรกิจในระยะยาว เพราะกิจกรรมดังกล่าวเปิดโอกาสให้เรามีส่วนร่วมและสนับสนุนผู้คนที่อยู่ในชุมชนรอบๆ ตัวเราจนถึงระดับบุคคล

ไม่ว่าจะเป็นการปกป้องสิ่งแวดล้อมและมหาสมุทร สนับสนุนการศึกษา ส่งเสริมสุขอนามัยและความปลอดภัย หรือการให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินเมื่อเกิดพิบัติภัยต่างๆ เราจึงมุ่งมั่นในการสร้างความแตกต่างผ่านการดำเนินโครงการร่วมกับชุมชนโดยรอบ

บุคลากร

บุคลากร

เราตระหนักถึงความสำคัญของบุคลากรทักษะสูงและความหลากหลายของบุคลากร ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนความสำเร็จทางธุรกิจอย่างต่อเนื่องในระยะยาว ซึ่งเราทราบดีว่าความพึงพอใจในการทำงานเป็นหัวใจสำคัญสำหรับเรื่องนี้

ด้วยเหตุนี้ เราจึงมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์สถานที่ทำงานที่มีความเท่าเทียมและไม่แบ่งแยก ซึ่งรวมไปถึงมาตรการและนโยบายขององค์กรในการทบทวนการดำเนินธุรกิจ การจ้างงาน และสิทธิมนุษยชน เพื่อขจัดความไม่เท่าเทียมและอคติให้หมดไปจากสังคมการทำงานของบริษัทฯ