Sales Executive/ตัวแทนฝ่ายขาย

Sino Logistics Corporation Public Company Limited
การขาย

ไฮไลท์เด่นของงาน

4 เมษายน 2023
Address กรุงเทพ

ภาระงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

 • การดำเนินการขายค่าระวางเรือ (Freight) รวมถึงนำเสนอบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ทางด้าน Logistics ให้แก่ลูกค้า รวมถึงการรักษาและขยายจำนวนลูกค้า
 • การจัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการ และอัตราค่าบริการ จัดทำใบเสนอราคาให้กับลูกค้า
 • การเข้าพบและเยี่ยมลูกค้า รวมถึงการปิดการขาย
 • โปรโมทสินค้าและบริการของทางบริษัท ไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมายทั้งทางโทรศัพท์และการเยี่ยมเยียน
 • การให้คำปรึกษา แนะนำแก่ลูกค้า และคู่ค้า เพื่อสร้างความเข้าใจ ความเชื่อมั่น และความพึงพอใจเกี่ยวกับบริการของบริษัท
 • แก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้กับลูกค้า เพื่อให้งานลูกค้าออกมาราบรื่น
 • รักษายอดขาย ขยายยอดขายและพัฒนาธุรกิจให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ นโยบาย เป้าหมาย กระบวนการทำงานของบริษัทฯ
 • การแสวงหาแนวทางต่างๆ ในการปรับปรุงผลการขายและระดับการให้บริการ
 • ด้านการประสานงานและสนับสนุนการดำเนินงานกับแผนกอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ประสานงานและติดตามการจัดเก็บรายได้จากค่าบริการ
 • จัดทำรายงานการดำเนินงาน ความเคลื่อนไหวของลูกค้า และเป้าหมายลูกค้า แนวทางเพิ่มยอดขาย
 • จัดทำฐานข้อมูลลูกค้าและความต้องการในมาตรฐานการบริการทั้งแบบทั่วไปและแบบพิเศษ

คุณสมบัติ

คุณสมบัติ

 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-3 ปี ในธุรกิจ Freight Forwarder หรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร ประสานงาน มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี ทั้งพูด/ฟัง/อ่าน/เขียน (หากมีทักษะภาษาจีน จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • เรียนรู้ไว มีทักษะในการจัดการงานได้อย่างเป็นระบบ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • มีทักษะการใช้โปรแกรม MS Office
 • มีรถยนต์และมีใบอนุญาตขับขี่ สามารถเดินทางไปพบลูกค้า เดินทางไปต่างจังหวัด/ต่างประเทศในการปฏิบัติงานได้
 • มีความยืดหยุ่น สามารถทำงานนอกเวลาได้

ขั้นตอนการสมัคร

กรุณาส่งเรซูเม่พร้อมทั้งระบุประสบการณ์การทำงานและเงินเดือนที่ต้องการ คลิกที่ปุ่มด้านล่างเพื่อกรอกแบบฟอร์ม

ติดต่อแผนกบุคคล

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ:

Ms. Sudang C.

ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
Email
hr@sinologistics.co.th
Phone
+66 2-687-0477 Ext. 1601